top of page

Moje projekty - Łąki kwietne w Ostrołęce Energa

Projekt był dla mnie niemałym wyzwaniem. Łąka zakładania przy elektrowni to standard ale łąka kwietna na składowisku popiołów to już inna para kaloszy. Nie można było naruszyć istniejącej darni ponieważ popioły usypane w hałdę o powierzchni 120 ha i wysokości 8 metrów mogły zostać wywiane przez wiatr. Zastosowaliśmy tu koszenie interwencyjne aby pozbyć się inwazyjnej Nawłoci kanadyjskiej a następnie za pomocą innowacyjnego siewnika podsialiśmy teren nasionami roślin łąkowych. Poniżej komunikat prasowy i film z akcji. Miłego oglądania.

Energa z Grupy ORLEN inauguruje projekt „Energia bioróżnorodności”, mający na celu odtwarzanie ekosystemów łąkowych. Łącznie prawie 2,7 hektara łąk kwietnych zostało wysianych na obszarze składowiska odpadów paleniskowych oraz przed siedzibą Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Jest to pierwszy etap projektu.

„Energia bioróżnorodności” to kompleksowy projekt prośrodowiskowy, ekologiczny i edukacyjny. Łąki kwietne pozwalają ocalić zapomniane gatunki roślin i zwierząt, zapewniają pożywienie dla dzikich pszczół, dając im przestrzeń do życia, a zimą schronienie. Rośliny rosnące na łąkach przyczyniają się do obniżenia temperatury powietrza.


Działania w ramach przedsięwzięcia wpisują się w nową strategię rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej – Zielony Ład dla Europy. Jednocześnie, Energa z Grupy ORLEN inaugurując projekt, realizuje dwa cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: 13. Cel: Działanie w dziedzinie klimatu oraz 17. Cel: Partnerstwa na rzecz celów.


Wykonawcą projektu jest Fundacja „Łąka”, która znajduje się na liście Startupów Pozytywnego Wpływu, opublikowanej w raporcie „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna Innowacja Społeczna. Raport 2019”


9 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page